logo lucimed

Ett företag
som innoverar med ljus

Uppdrag

Vårt uppdrag är att hjälpa de människor runt om i världen som är berövade solljus, att återfå sin "joie de vivre" - vi gör detta genom innovation inom vetenskapen och konsten att skapa artificiellt ljus.

glasses

Luminette, den alternativa ljusterapin

Uppfinnarna tog en enkel observation som sin utgångspunkt: Ljusterapiboxar är effektiva men obekväma. De är statiska och hamnar snart på vinden.

De försökte därför utveckla en ljusterapiapparat som kan användas när de är i rörelse, så att användarna kan utföra sina normala aktiviteter utan att förlora en sekund av ljus. Enheten måste vara lika effektiv men också bekvämare!

Luminette kom ut 2006 efter fyra års forskning vid universitetet i Liège (Belgien). Det är resultatet av samarbete mellan två forskningsområden: sömnmedicin och optisk fysik.

Ditt Lucimed International supportteam

Eric Delloye

Eric Delloye

General manager

Louis Grauls

Louis Grauls

Marknadsansvarig

Laurence Andre

Laurence Andre

Försäljningschef

Justine Wasterlain

Justine Wasterlain

Kundsupport

Ett team av uppfinnare och vetenskapliga rådgivare

Robert Poirrier

Robert Poirrier

Professor Robert Poirrier är neurolog och chef för sömnlaboratoriet vid universitetssjukhuset i Liège. Han är en ledande specialist i Belgien på sömn-vakna mönster

Yvon Renotte

Yvon Renotte

Läkare, fysiker och tidigare chef för optiklaboratoriet vid universitetet i Liège. Han är en ledande specialist inom området optisk fysik och fotonik

Vincent Moreau

Vincent Moreau

Doktor Vincent Moreau har en doktorsexamen i fysik. Han är specialiserad på optisk fysik och flygteknik.

Gilles Vandewalle

Gilles Vandewalle

Doktor Gilles Vandewalle är forskare vid FNRS (Belgian National Foundation for Scientific Research). Han är specialiserad på studiet av sömn-vakna mekanismer. Han är också mycket väl förtrogen med ljusets inverkan på uppvaknande och kognition.

Daniel Neu

Daniel Neu

Dr Daniel Neu är chef för sömnlaboratoriet och kronobiologienheten vid CHU Brugmann (ULB / VUB). Han har publicerat ett 40-tal artiklar och producerat mer än 60 vetenskapliga artiklar vid internationella konferenser inom områdena sömn och kronobiologi och klinisk neurovetenskap. Dr Neu är också aktivt involverad i undervisningen av sömnmedicin.

fabrication1

Tillverkning

Luminette tillverkas av ett monteringsföretag som är certifierat för tillverkning av medicintekniska produkter.

Conceived and designed by the awarded studio Design GBO in Antwerp, Luminette is assembled in Shenzhen, in a firm which specialises in the manufacture of medical electronic devices.

fabrication2
fabrication3
fabrication4
fabrication5
fabrication6