stripes

Din enhet:

device image

Hur använder man Luminette?

Luminette är väldigt lätt att använda. I de flesta fall bör du använda den på morgonen i 20-30 minuter per dag beroende på vilken ljusintensitet du väljer. Följ stegen nedan före första användningen.

1
section image

Ladda enheten i 2 timmar före första användningen

Sätt i mikro-USB-kabeln i lämpligt uttag. När du håller Luminette i händerna är uttaget till vänster. Sätt i kabeln så att laddningsbilden syns.

2
section image

Ta bort den blå skyddsfilmen som täcker hologrammet

Var försiktig så att du inte skadar hologrammet när du gör detta.

3
section image

Slå på din Luminette

Tryck bara på på/av-knappen en gång

4
section image

Placera din Luminette korrekt

För att göra detta kan du använda en spegel för att kontrollera att det blå ljuset kommer in ordentligt i dina ögon

5
section image

Välj önskad intensitet

Använd på/av-knappen, tryck flera gånger för att välja önskad intensitet.

Det finns tre inställningar

  • 500 lux: 45 minuters användning
  • 1000 lux: 30 minuters användning
  • 1500 lux: 20 minuters användning
6
section image

Luminette blinkar 3 gånger och stängs av automatiskt

Upprepa alla dessa steg nästa dag.