Zásady ochrany osobních údajů

Co potřebuješ vědět...

Zásady ochrany osobních údajů

Článek 1: Osobní údaje

Zásady ochrany osobních údajů Při návštěvě našich webových stránek můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů. Děkujeme vám za důvěru a rádi bychom vás zde informovali o použití vašich údajů a vašich právech. Správce údajů Osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů je Eric Delloye, jehož kontaktní údaje naleznete v právním upozornění. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je Justine Wasterlain. Účely shromažďování a zpracování údajů Shromažďujeme údaje, které nám poskytnete, když zadáte objednávku nebo když nás kontaktujete. Povinná pole jsou označena jako taková. Osobní údaje shromážděné na našich stránkách se používají ke zpracování objednávek a správě obchodních vztahů (dodávky, faktury, poprodejní servis). Příjemci osobních údajů a přenos dat Příjemci vašich osobních údajů shromážděných na našich stránkách jsme především my sami za účelem zpracování vašich objednávek a řízení vztahů se zákazníky. Abychom umožnili plnění smlouvy mezi námi, předáváme údaje našim poskytovatelům platebních prostředků nebo zabezpečení plateb, našim poskytovatelům doručování, našim obchodním partnerům. Předávání osobních údajů těmto poskytovatelům služeb probíhá pouze v rámci nezbytného plnění smlouvy. - Bpost: dopravce se sídlem v Bruselu (Belgie) - GLS: dopravce se sídlem v Amsterdamu (Nizozemí). - Fedex: dopravce pro objednávky mimo EU, se sídlem v Memphisu (USA). - Brain-e-Log: logistická společnost se sídlem v Braine-le-Chateau (Belgie). Integrace Trusted Shops Trustbadge Trusted Shops Trustbadge je vložen na tuto stránku, aby zobrazoval naši značku Trusted Shops a všechny shromážděné recenze nebo aby mohl kupujícím nabízet produkty Trusted Shops po objednávce. Tyto operace slouží k ochraně našich nadřazených oprávněných zájmů na optimálním marketingu našich produktů v rámci vyvažování různých zájmů. Trustbadge a související služby nabízí Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem. Když navštívíte Trustbadge, webový server automaticky uloží soubor protokolu, který zobrazuje například název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas návštěvy, množství přenesených dat a poskytovatele internetových služeb, který zadal požadavek (přístupové údaje). Tyto přístupové údaje se nevyhodnocují a jsou automaticky vymazány nejpozději osm dní po ukončení Vaší návštěvy. Ostatní osobní údaje jsou předávány Trusted Shops pouze v případě, že jste se rozhodli používat produkty Trusted Shops po zadání objednávky nebo pokud jste se již pro takové použití zaregistrovali. V tomto případě platí smluvní ujednání mezi vámi a Trusted Shops. Integrace Trusted Shops Trustbadge Trusted Shops Trustbadge je vložen na tuto stránku, aby zobrazoval naši značku důvěry Trusted Shops a aby znovu nabídl kupujícím produkty Trusted Shops po objednávce. Tyto operace slouží k ochraně našich prvořadých oprávněných zájmů na optimálním marketingu našich produktů v kontextu vyvažování různých zájmů. Trustbadge a související služby nabízí Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem. Když navštívíte Trustbadge, webový server automaticky uloží soubor protokolu, který zobrazuje například název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas návštěvy, množství přenesených dat a poskytovatele internetových služeb, který zadal požadavek (přístupové údaje). Tyto přístupové údaje se nevyhodnocují a jsou automaticky vymazány nejpozději osm dní po ukončení Vaší návštěvy. Ostatní osobní údaje jsou předávány Trusted Shops pouze v případě, že jste se rozhodli používat produkty Trusted Shops po zadání objednávky nebo pokud jste se již pro takové použití zaregistrovali. V tomto případě platí smluvní ujednání mezi vámi a Trusted Shops. Integrace důvěryhodného odznaku Trusted ShopsNa této stránce je vložen odznak Trusted Shops, aby se zobrazily všechny shromážděné recenze. Tyto operace slouží k ochraně našich prvořadých oprávněných zájmů na optimálním marketingu našich produktů v kontextu vyvažování různých zájmů. Trustbadge a související služby nabízí Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem. Když navštívíte Trustbadge, webový server automaticky uloží soubor protokolu, který zobrazuje například název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas návštěvy, množství přenesených dat a poskytovatele internetových služeb, který zadal požadavek (přístupové údaje). Tyto přístupové údaje se nevyhodnocují a jsou automaticky vymazány nejpozději osm dní po ukončení Vaší návštěvy. Ostatní osobní údaje jsou předávány Trusted Shops pouze v případě, že jste se rozhodli používat produkty Trusted Shops po zadání objednávky nebo pokud jste se již pro takové použití zaregistrovali. V tomto případě platí smluvní ujednání mezi vámi a Trusted Shops. Ochrana kupujících důvěryhodných obchodů: Pokud se rozhodnete přihlásit k ochraně kupujících, vaše osobní údaje budou předány důvěryhodným obchodům. Další podrobnosti naleznete v zásadách ochrany dat Trusted Shops. Vaše práva Máte právo bezplatně získat informace o svých osobních údajích uložených u nás a v případě potřeby požadovat opravu, omezení zpracování, přenositelnost údajů nebo výmaz. Jako subjekt zpracování osobních údajů máte následující práva: Podle článku 15 GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Podle článku 16 GDPR máte právo na co nejrychlejší opravu osobních údajů, které jsou nepřesné. Máte právo požadovat doplnění těchto údajů. Podle čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, pokud zpracování není nezbytné pro - výkon práva na svobodu projevu a informací - splnění právní povinnosti - důvod veřejného zájmu - zřízení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Podle článku 18 GDPR máte právo na omezení zpracování v případech, kdy: - zpochybníte přesnost údajů - zpracování údajů je protiprávní, ale vznesete námitku proti jeho výmazu - Vaše údaje již nepotřebujeme, ale je stále nezbytný pro vznik, výkon nebo obranu vašich zákonných práv. Podle článku 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování údajů. Podle článku 20 GDPR máte právo obdržet své údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost údajů), podle článku 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu autorita. Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, máte-li jakékoli dotazy, žádosti o opravu, zablokování nebo vymazání údajů, jakož i jakékoli odvolání daných smluv nebo námitky proti konkrétnímu použití údajů , kontaktujte prosím následující osobu (uveďte prosím jméno a kontaktní údaje). Soubory cookie Náš web používá soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory uložené na vašem pevném disku. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů na optimalizované prezentaci naší nabídky, které převažují při zvažování příslušných zájmů stran. Soubory cookie používané na našich webových stránkách nám umožňují nabízet vám následující služby: personalizaci obchodních nabídek, které vám navrhneme podle vaší historie navigace. Většina souborů cookie má umožnit nebo usnadnit vaši navigaci a jsou nezbytné pro fungování našeho internetového obchodu. Používání cookies vlastních nebo třetích stran, které není nezbytně nutné pro provoz stránek, vyžaduje váš výslovný souhlas. Když se dostanete na naše stránky, shromažďujeme váš výslovný souhlas s ukládáním určitých souborů cookie na váš terminál (např. reklamní soubory cookie, soubory cookie měření návštěvnosti, soubory cookie sociálních sítí) prostřednictvím banneru na naší domovské stránce. Svůj souhlas nebo nesouhlas s používáním souborů cookie můžete vyjádřit vhodným nastavením svého připojovacího zařízení. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým zpracovává nastavení souborů cookie. Podívejte se prosím do uživatelské příručky vašeho prohlížeče. Odmítnutí přijímat soubory cookie může omezit funkčnost našich webových stránek. Uložení bankovních údajů Pro zlepšení vašeho nákupního zážitku vám nabízíme možnost uložit si údaje o vaší kreditní kartě, abyste je nemuseli zadávat při každé nové objednávce. Právním základem pro uložení vašich bankovních údajů je váš souhlas. Proto budou údaje o vaší kreditní kartě (číslo karty, datum vypršení platnosti, jméno držitele karty) uloženy pouze v případě, že jste k tomu dali předchozí souhlas. Nikdy nebudeme uchovávat vizuální kryptogram na zadní straně vaší kreditní karty. V každém případě nám můžete kdykoli sdělit, že si nepřejete, aby byly vaše bankovní údaje ukládány, zasláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře. Vaše bankovní údaje budou poté vymazány z našich databází. Právo vznést námitku Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je vysvětleno výše, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují při vyvažování příslušných zájmů stran, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku s účinností do budoucna. Pokud je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu, můžete toto právo uplatnit kdykoli, jak je popsáno výše. Pokud je zpracování prováděno pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace. Po uplatnění vašeho práva vznést námitku již nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat, pokud nebudeme moci odůvodnit závažné oprávněné důvody pro takové zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud se zpracování týká tvrzení, výkonu nebo obhajoby legální práva. To neplatí, pokud je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu. Poté již nebudeme pro tento účel zpracovávat vaše osobní údaje.