Personvernerklæring

Hva du trenger å vite...

Personvernerklæring

Artikkel 1: Personopplysninger

Retningslinjer for beskyttelse av personopplysninger Når du besøker nettstedet vårt, kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger. Vi takker for tilliten og vil gjerne informere deg her om bruken av dataene dine og dine rettigheter. Behandlingsansvarlig Personen som er ansvarlig for å behandle personopplysninger er Eric Delloye, hvis kontaktinformasjon finnes i den juridiske merknaden. Vår databeskyttelsesansvarlige er Justine Wasterlain. Formål med datainnsamling og behandling Vi samler inn dataene du oppgir når du legger inn en bestilling eller når du kontakter oss. Obligatoriske felter er angitt som sådan. Personopplysningene som samles inn på nettstedet vårt, brukes til å behandle bestillinger og administrere det kommersielle forholdet (leveranser, fakturaer, ettersalgsservice). Mottakere av personopplysninger og dataoverføring Mottakerne av dine personopplysninger samlet inn på nettstedet vårt er primært oss selv for behandling av dine bestillinger og håndtering av kundeforhold. For å muliggjøre gjennomføring av kontrakten mellom oss, overfører vi dataene til våre leverandører av betalingsmidler eller betalingssikkerhet, våre leveringsleverandører, våre forretningspartnere. Overføring av personopplysninger til disse tjenesteleverandørene skjer kun innenfor rammen av nødvendig gjennomføring av kontrakten. - Bpost: transportør med hovedkontor i Brussel (Belgia) - GLS: transportør basert i Amsterdam (Nederland). - Fedex: transportør for bestillinger utenfor EU, med hovedkontor i Memphis (USA). - Brain-e-Log: logistikkselskap med hovedkontor i Braine-le-Chateau (Belgia). Integrering av Trusted Shops Trustbadge Trusted Shops Trustbadge er satt inn på denne siden for å vise vårt Trusted Shops-merke og alle innsamlede anmeldelser eller for å tilby kjøpere Trusted Shops-produkter etter en bestilling. Disse operasjonene tjener til å beskytte våre overordnede legitime interesser i optimal markedsføring av produktene våre innenfor rammen av en avveining av ulike interesser. Trustbadge og tilhørende tjenester tilbys av Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Når du besøker Trustbadge, lagrer webserveren automatisk en loggfil som viser for eksempel navnet på den forespurte filen, din IP-adresse, dato og klokkeslett for besøket, mengden data som er overført og internettleverandøren som gjort forespørselen (tilgangsdata). Disse tilgangsdataene blir ikke evaluert og slettes automatisk senest åtte dager etter avsluttet besøk. Andre personopplysninger videreformidles kun til Trusted Shops hvis du har valgt å bruke Trusted Shops-produkter etter å ha lagt inn en bestilling eller hvis du allerede har registrert deg for slik bruk. I dette tilfellet gjelder den kontraktsmessige avtalen mellom deg og Trusted Shops. Integrasjon av Trusted Shops Trustbadge Trusted Shops Trustbadge er satt inn på denne siden for å vise vårt Trusted Shops-trustmerke og igjen for å tilby kjøpere Trusted Shops-produkter etter en bestilling. Disse operasjonene tjener til å beskytte våre overordnede legitime interesser i optimal markedsføring av produktene våre i sammenheng med å balansere ulike interesser. Trustbadge og tilhørende tjenester tilbys av Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Når du besøker Trustbadge, lagrer webserveren automatisk en loggfil som viser for eksempel navnet på den forespurte filen, din IP-adresse, dato og klokkeslett for besøket, mengden data som er overført og internettleverandøren som gjort forespørselen (tilgangsdata). Disse tilgangsdataene blir ikke evaluert og slettes automatisk senest åtte dager etter avsluttet besøk. Andre personopplysninger videreformidles kun til Trusted Shops hvis du har valgt å bruke Trusted Shops-produkter etter å ha lagt inn en bestilling eller hvis du allerede har registrert deg for slik bruk. I dette tilfellet gjelder den kontraktsmessige avtalen mellom deg og Trusted Shops.Integrasjon av Trusted Shops Trustbadge Trusted Shops Trustbadge er satt inn på denne siden for å vise alle innsamlede anmeldelser. Disse operasjonene tjener til å beskytte våre overordnede legitime interesser i optimal markedsføring av produktene våre i sammenheng med en avveining av ulike interesser. Trustbadge og tilhørende tjenester tilbys av Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Når du besøker Trustbadge, lagrer webserveren automatisk en loggfil som viser for eksempel navnet på den forespurte filen, din IP-adresse, dato og klokkeslett for besøket, mengden data som er overført og internettleverandøren som gjort forespørselen (tilgangsdata). Disse tilgangsdataene blir ikke evaluert og slettes automatisk senest åtte dager etter avsluttet besøk. Andre personopplysninger videreformidles kun til Trusted Shops hvis du har valgt å bruke Trusted Shops-produkter etter å ha lagt inn en bestilling eller hvis du allerede har registrert deg for slik bruk. I dette tilfellet gjelder den kontraktsmessige avtalen mellom deg og Trusted Shops. Trusted Shops-kjøperbeskyttelse: Hvis du velger å abonnere på kjøperbeskyttelsen, vil dine personopplysninger bli gitt videre til Trusted Shops. Du finner mer informasjon i Trusted Shops retningslinjer for databeskyttelse. Dine rettigheter Du har rett til å få informasjon om dine personopplysninger som er lagret hos oss gratis og til å be om retting, begrensning av behandling, dataportabilitet eller sletting om nødvendig. Som datasubjekt for behandling av personopplysninger har du følgende rettigheter: I henhold til artikkel 15 i GDPR har du rett til tilgang til dine personopplysninger. I henhold til artikkel 16 i GDPR har du rett til å korrigere, så snart som mulig, personopplysninger som er unøyaktige. Du har rett til å be om at slike data fylles ut. I henhold til artikkel 17 i GDPR har du rett til sletting av personopplysninger i den grad behandlingen ikke er nødvendig for - utøvelsen av retten til ytrings- og informasjonsfrihet - overholdelse av en juridisk forpliktelse - en grunn av allmenn interesse - etablering, utøvelse eller forsvar av rettskrav. I henhold til artikkel 18 i GDPR har du rett til begrensning av behandlingen i tilfeller der: - du bestrider nøyaktigheten av dataene - behandlingen av dataene er ulovlig, men du protesterer mot sletting - vi ikke lenger trenger dataene dine, men det er fortsatt nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare dine juridiske rettigheter. I henhold til artikkel 21 i GDPR har du rett til å protestere mot behandling av data. I henhold til artikkel 20 i GDPR har du rett til å motta dataene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format (rett til dataportabilitet), i henhold til artikkel 77 i GDPR har du rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet autoritet. Hvis du har spørsmål angående innsamling, behandling eller bruk av dine personopplysninger, hvis du har spørsmål, forespørsler om retting, blokkering eller sletting av data, samt enhver tilbaketrekking av avtaler gitt eller innvendinger mot en bestemt bruk av dataene , vennligst kontakt følgende person (vennligst oppgi navn og kontaktinformasjon). Informasjonskapsler Vår nettside bruker informasjonskapsler. Dette er små tekstfiler som er lagret på harddisken din. Dette tjener til å ivareta våre legitime interesser i en optimalisert presentasjon av tilbudet vårt, som råder når man balanserer partenes respektive interesser. Informasjonskapslene som brukes på nettstedet vårt lar oss tilby deg følgende tjenester: personalisering av de kommersielle tilbudene vi vil foreslå deg i henhold til din navigasjonshistorikk. De fleste av informasjonskapslene er ment for å tillate eller lette din navigering og er nødvendige for at nettbutikken vår skal fungere. Bruk av informasjonskapsler, egne eller tredjeparter, som ikke nødvendigvis er nødvendig for driften av nettstedet krever ditt uttrykkelige samtykke. Når du ankommer nettstedet vårt, innhenter vi ditt uttrykkelige samtykke til deponering av visse informasjonskapsler på terminalen din (f.eks. reklameinformasjonskapsler, informasjonskapsler for publikumsmåling, informasjonskapsler for sosiale nettverk), ved hjelp av et banner på hjemmesiden vår. Du kan uttrykke ditt samtykke eller motsette deg bruken av informasjonskapsler ved å stille inn tilkoblingsenheten på riktig måte. Hver nettleser er forskjellig i måten den håndterer informasjonskapselinnstillinger. Vennligst se brukerveiledningen til nettleseren din. Å nekte å akseptere informasjonskapsler kan begrense funksjonaliteten til nettstedet vårt. Lagring av bankdata For å forbedre handleopplevelsen din tilbyr vi deg muligheten til å lagre kredittkortopplysningene dine slik at du ikke trenger å angi dem ved hver ny bestilling. Det juridiske grunnlaget for å lagre bankopplysningene dine er ditt samtykke. Derfor vil dine kredittkortdata (kortnummer, utløpsdato, navn på kortinnehaveren) kun lagres dersom du har gitt ditt forhåndssamtykke. Vi vil aldri lagre det visuelle kryptogrammet på baksiden av kredittkortet ditt. Uansett kan du når som helst gi oss beskjed om at du ikke ønsker at bankopplysningene dine skal lagres ved å sende en melding via kontaktskjemaet. Dine bankdata vil da bli slettet fra våre databaser. Rett til innsigelse I den grad vi behandler personopplysninger som forklart ovenfor for å ivareta våre legitime interesser, som råder ved avveining av partenes respektive interesser, kan du protestere mot denne behandlingen med virkning for fremtiden. Hvis behandlingen utføres for direkte markedsføringsformål, kan du utøve denne retten når som helst som beskrevet ovenfor. Dersom behandlingen utføres for andre formål, har du kun rett til å protestere på grunnlag som følger av din spesielle situasjon. Etter å ha utøvd retten til å protestere, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine for disse formålene, med mindre vi kan rettferdiggjøre tvingende legitime grunner for slik behandling som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen er involvert i å hevde, utøve eller forsvare juridiske rettigheter. Dette gjelder ikke dersom behandlingen utføres for direkte markedsføringsformål. Vi vil da ikke lenger behandle dine personopplysninger for dette formålet.