Generelle salgsbetingelser

Hva du trenger å vite...

Generelle betingelser for nettsalg

Artikkel 1: Innledning

Disse salgsbetingelsene inngås på den ene siden av firmaet LUCIMED SA med hovedkontor i rue de Genval 20, 1301 Bierges – Belgia, registrert hos Banque Carrefour des Entreprises med nummer 0873.183.112 heretter "selgeren" og på den andre siden hånd, enhver privatperson eller juridisk enhet som ønsker å foreta et kjøp via nettsiden til selgeren (www.myluminette.com), heretter "kjøperen".

Artikkel 2: Objekt

Disse salgsbetingelsene definerer kontraktsforholdet mellom selgeren og kjøperen og også betingelsene som gjelder for ethvert kjøp som gjøres via selgerens nettsted, enten kjøperen er en profesjonell eller en forbruker. Anskaffelse av et produkt ved hjelp av denne nettsiden innebærer en uforbeholden aksept fra kjøperen av disse salgsbetingelsene. Disse salgsbetingelsene skal gå foran alle andre generelle eller spesielle betingelser som ikke er uttrykkelig akseptert av selgeren. Selgeren forbeholder seg herved retten til å endre disse salgsbetingelsene når som helst. I et slikt tilfelle skal de gjeldende betingelsene være de som gjelder på datoen for bestillingen fra kjøperen.

Artikkel 3: Kjennetegn på varene og tjenestene som tilbys

Produktene og tjenestene som tilbys skal være de som vises i katalogen publisert på selgerens nettside. Hvert produkt skal ledsages av en beskrivelse laget av leverandøren. Fotografiene i katalogen er så trofaste som mulig, men kan ikke garantere en perfekt likhet med det tilbudte produktet, spesielt når det gjelder fargene. Disse produktene og tjenestene tilbys innenfor grensene for tilgjengelig lager. Hvis, til tross for alle anstrengelser fra selgeren, hele eller deler av artiklene er utilgjengelige, skal han informere kjøperen om det samme via e-post så snart som mulig og gi ham muligheten til å velge mellom å vente eller gratis kansellere sin bestilling av det utilgjengelige. artikler. De tilgjengelige artiklene skal leveres av transportør eller av det nasjonale postvesenet til adressen oppgitt av kjøperen.

Artikkel 4: Priser

Prisene på produktene og tjenestene som vises på nettstedet er oppgitt i euro eller i kjøperens valuta, inkludert alle avgifter (mva. og andre gjeldende avgifter) bortsett fra hvis kjøperen befinner seg utenfor EU (i dette tilfellet vil ingen skatt bli belastet anvendt). Selger forbeholder seg herved retten til å endre sine priser når som helst. Ikke desto mindre vil prisene som gjelder for bestillingen være de som gjelder ved tidspunktet for bekreftelse av sistnevnte. Prisene som er angitt inkluderer kostnader for håndtering av bestillinger og leveringskostnader.

Artikkel 5: Geografiske områder

Nettsalg av produktene og tjenestene som er oppført på selgerens nettside skal være forbeholdt kjøpere bosatt i et av landene nevnt på kjøpssiden.

Artikkel 6: Bestillinger

En kjøper som ønsker å kjøpe et produkt eller en tjeneste må:
- Fullfør identifikasjonsskjemaet med alle de forespurte detaljene (fakturerings- og leveringsadresse);
- Fyll ut det elektroniske bestillingsskjemaet, og oppgi alle referansene til de valgte produktene eller tjenestene;
- Validere bestillingen hans/hennes etter å ha sjekket den;
- Utfør betalingen i henhold til fastsatte betingelser. Bekreftelse av bestillingen utgjør aksept av disse salgsbetingelsene, og en bekreftelse og full bevissthet om det samme og et frafall av krav på kjøperens egne kjøpsbetingelser eller andre betingelser.
Alle oppgitte data og den registrerte bekreftelsen tilsvarer bevis på transaksjonen. Bekreftelse tilsvarer en signatur og aksept av utførte operasjoner. Selger skal sende bekreftelse på registrert bestilling på e-post.

Artikkel 7: Angrerett

KUNDEN skal uten unødig forsinkelse og i alle fall senest 30 dager etter kommunikasjon av sin beslutning om å trekke seg fra denne kontrakten returnere varene til:

Returkjøp Luminette
Lucimed
Genvalstraat 20
B-1301 Bierges
Belgia

Denne fristen anses å være overholdt dersom KUNDEN returnerer varen før utløpet av trettidagersperioden. KUNDEN må betale de direkte kostnadene ved å returnere varen.

PRODUKTET skal returneres i henhold til SELGERs instruksjoner og inkluderer spesielt alt levert tilbehør. KUNDEN er kun ansvarlig for verdiforringelse av varen som følge av annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå PRODUKTETs art, egenskaper og funksjon. Med andre ord, KLIENT har mulighet til å teste PRODUKTET, men dets ansvar kan bli engasjert dersom det utfører andre manipulasjoner enn det som er nødvendig. PRODUKTENE pakkes i henhold til gjeldende transportstandarder, for å garantere maksimal beskyttelse for PRODUKTENe under LEVERING. KUNDER må overholde de samme standardene når de returnerer PRODUKTER. Av denne grunn inviteres KUNDEN til å returnere PRODUKTET som ikke passer ham i originalemballasjen og i god stand, egnet for remarketing.

Artikkel 8: Betalingsbetingelser

Betaling skjer med kredittkort (Visa eller Mastercard), med debetkort, ved bankoverføring eller via Paypal. Artikkelen som er bestilt skal forbli vår eksklusive eiendom inntil full betaling av bestillingen er utført av kjøperen.

Artikkel 9: Leveranser

Leveranser skal skje til adressen som er angitt på bestillingsskjemaet som skal være i avtalt geografisk område. Varene transporteres på selgers risiko frem til levering av varene til leveringsadressen som er oppgitt av kjøper. Fra det øyeblikket skal kjøperen alene ta på seg all risiko.

Artikkel 10: Garanti

Når det gjelder forbrukere, garanterer selgeren herved produktene han selger og tjenestene han leverer i samsvar med belgisk lov av 1. september 2004 om forbrukerbeskyttelse ved salg av forbruksvarer (artikkel 1649 bis til 1649 okties i Belgian Civil Kode). Ved avvik på et produkt som selges og anerkjennes innen 2 år etter levering av varene, må forbrukeren varsle selgeren så snart som mulig på en presis måte ved rekommandert brev eller e-post. Denne garantien dekker kun defekter som eksisterer på tidspunktet for levering av varene. Defekter eller skader som følge av misbruk, slik som de forårsaket av vann, oksidasjon, fall eller slag, uaktsomhet og slitasje, skal ikke dekkes av garantien. Tilsvarende skal reparasjoner utført av teknikere uautorisert av leverandøren medføre kansellering av garantien. Fakturaen eller leveringsskjemaet skal fungere som et garantibevis og skal oppbevares av forbrukeren som må fremvise originalene til disse dokumentene.

Artikkel 11: Ansvar

I den elektroniske salgsprosessen skal selgeren bare være bundet av en forpliktelse; han kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge av bruk av Internett som tap av data, hacking, virus, brudd i tjenesten eller andre utilsiktede problemer. Videre er dataene som vises på nettstedet gitt i god tro. Linkene til produsentenes og/eller partnernes nettsteder er kun til informasjon. Selger kan ikke holdes ansvarlig for informasjon fra disse sidene.

Artikkel 12: Immaterielle rettigheter

Alle elementene på selgerens nettsted er og skal forbli hans eksklusive immaterielle eiendom. Ingen skal ha tillatelse til å reprodusere, bruke, videresende eller bruke til noe formål, selv ikke delvis, noen elementer av nettstedet, enten det er programvare, visuelt eller lydmateriale. Enhver enkel lenke eller hyperkobling er strengt forbudt uten uttrykkelig forhåndsgodkjenning fra selgeren.

Artikkel 13: Personopplysninger

Retningslinjer for beskyttelse av personopplysninger Når du besøker nettstedet vårt, kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger. Vi takker for tilliten og vil gjerne informere deg her om bruken av dataene dine og dine rettigheter. Behandlingsansvarlig Personen som er ansvarlig for å behandle personopplysninger er Eric Delloye, hvis kontaktinformasjon finnes i den juridiske merknaden. Vår databeskyttelsesansvarlige er Justine Wasterlain. Formål med datainnsamling og behandling Vi samler inn dataene du oppgir når du legger inn en bestilling eller når du kontakter oss. Obligatoriske felter er angitt som sådan. Personopplysningene som samles inn på nettstedet vårt, brukes til å behandle bestillinger og administrere det kommersielle forholdet (leveranser, fakturaer, ettersalgsservice). Mottakere av personopplysninger og dataoverføring Mottakerne av dine personopplysninger samlet inn på nettstedet vårt er primært oss selv for behandling av dine bestillinger og håndtering av kundeforhold. For å muliggjøre gjennomføring av kontrakten mellom oss, overfører vi dataene til våre leverandører av betalingsmidler eller betalingssikkerhet, våre leveringsleverandører, våre forretningspartnere. Overføring av personopplysninger til disse tjenesteleverandørene skjer kun innenfor rammen av nødvendig gjennomføring av kontrakten. - Bpost: transportør med hovedkontor i Brussel (Belgia) - GLS: transportør basert i Amsterdam (Nederland). - Fedex: transportør for bestillinger utenfor EU, med hovedkontor i Memphis (USA). - Brain-e-Log: logistikkselskap med hovedkontor i Braine-le-Chateau (Belgia). Integrering av Trusted Shops Trustbadge Trusted Shops Trustbadge er satt inn på denne siden for å vise vårt Trusted Shops-merke og alle innsamlede anmeldelser eller for å tilby kjøpere Trusted Shops-produkter etter en bestilling. Disse operasjonene tjener til å beskytte våre overordnede legitime interesser i optimal markedsføring av produktene våre innenfor rammen av en avveining av ulike interesser. Trustbadge og tilhørende tjenester tilbys av Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Når du besøker Trustbadge, lagrer webserveren automatisk en loggfil som viser for eksempel navnet på den forespurte filen, din IP-adresse, dato og klokkeslett for besøket, mengden data som er overført og internettleverandøren som gjort forespørselen (tilgangsdata). Disse tilgangsdataene blir ikke evaluert og slettes automatisk senest åtte dager etter avsluttet besøk. Andre personopplysninger videreformidles kun til Trusted Shops hvis du har valgt å bruke Trusted Shops-produkter etter å ha lagt inn en bestilling eller hvis du allerede har registrert deg for slik bruk. I dette tilfellet gjelder den kontraktsmessige avtalen mellom deg og Trusted Shops. Integrasjon av Trusted Shops Trustbadge Trusted Shops Trustbadge er satt inn på denne siden for å vise vårt Trusted Shops-trustmerke og igjen for å tilby kjøpere Trusted Shops-produkter etter en bestilling. Disse operasjonene tjener til å beskytte våre overordnede legitime interesser i optimal markedsføring av produktene våre i sammenheng med å balansere ulike interesser. Trustbadge og tilhørende tjenester tilbys av Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Når du besøker Trustbadge, lagrer webserveren automatisk en loggfil som viser for eksempel navnet på den forespurte filen, din IP-adresse, dato og klokkeslett for besøket, mengden data som er overført og internettleverandøren som gjort forespørselen (tilgangsdata). Disse tilgangsdataene blir ikke evaluert og slettes automatisk senest åtte dager etter avsluttet besøk. Andre personopplysninger videreformidles kun til Trusted Shops hvis du har valgt å bruke Trusted Shops-produkter etter å ha lagt inn en bestilling eller hvis du allerede har registrert deg for slik bruk. I dette tilfellet gjelder den kontraktsmessige avtalen mellom deg og Trusted Shops.Integrasjon av Trusted Shops Trustbadge Trusted Shops Trustbadge er satt inn på denne siden for å vise alle innsamlede anmeldelser. Disse operasjonene tjener til å beskytte våre overordnede legitime interesser i optimal markedsføring av produktene våre i sammenheng med en avveining av ulike interesser. Trustbadge og tilhørende tjenester tilbys av Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Når du besøker Trustbadge, lagrer webserveren automatisk en loggfil som viser for eksempel navnet på den forespurte filen, din IP-adresse, dato og klokkeslett for besøket, mengden data som er overført og internettleverandøren som gjort forespørselen (tilgangsdata). Disse tilgangsdataene blir ikke evaluert og slettes automatisk senest åtte dager etter avsluttet besøk. Andre personopplysninger videreformidles kun til Trusted Shops hvis du har valgt å bruke Trusted Shops-produkter etter å ha lagt inn en bestilling eller hvis du allerede har registrert deg for slik bruk. I dette tilfellet gjelder den kontraktsmessige avtalen mellom deg og Trusted Shops. Trusted Shops-kjøperbeskyttelse: Hvis du velger å abonnere på kjøperbeskyttelsen, vil dine personopplysninger bli gitt videre til Trusted Shops. Du finner mer informasjon i Trusted Shops retningslinjer for databeskyttelse. Dine rettigheter Du har rett til å få informasjon om dine personopplysninger som er lagret hos oss gratis og til å be om retting, begrensning av behandling, dataportabilitet eller sletting om nødvendig. Som datasubjekt for behandling av personopplysninger har du følgende rettigheter: I henhold til artikkel 15 i GDPR har du rett til tilgang til dine personopplysninger. I henhold til artikkel 16 i GDPR har du rett til å korrigere, så snart som mulig, personopplysninger som er unøyaktige. Du har rett til å be om at slike data fylles ut. I henhold til artikkel 17 i GDPR har du rett til sletting av personopplysninger i den grad behandlingen ikke er nødvendig for - utøvelsen av retten til ytrings- og informasjonsfrihet - overholdelse av en juridisk forpliktelse - en grunn av allmenn interesse - etablering, utøvelse eller forsvar av rettskrav. I henhold til artikkel 18 i GDPR har du rett til begrensning av behandlingen i tilfeller der: - du bestrider nøyaktigheten av dataene - behandlingen av dataene er ulovlig, men du protesterer mot sletting - vi ikke lenger trenger dataene dine, men det er fortsatt nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare dine juridiske rettigheter. I henhold til artikkel 21 i GDPR har du rett til å protestere mot behandling av data. I henhold til artikkel 20 i GDPR har du rett til å motta dataene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format (rett til dataportabilitet), i henhold til artikkel 77 i GDPR har du rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet autoritet. Hvis du har spørsmål angående innsamling, behandling eller bruk av dine personopplysninger, hvis du har spørsmål, forespørsler om retting, blokkering eller sletting av data, samt enhver tilbaketrekking av avtaler gitt eller innvendinger mot en bestemt bruk av dataene , vennligst kontakt følgende person (vennligst oppgi navn og kontaktinformasjon). Informasjonskapsler Vår nettside bruker informasjonskapsler. Dette er små tekstfiler som er lagret på harddisken din. Dette tjener til å ivareta våre legitime interesser i en optimalisert presentasjon av tilbudet vårt, som råder når man balanserer partenes respektive interesser. Informasjonskapslene som brukes på nettstedet vårt lar oss tilby deg følgende tjenester: personalisering av de kommersielle tilbudene vi vil foreslå deg i henhold til din navigasjonshistorikk. De fleste av informasjonskapslene er ment for å tillate eller lette din navigering og er nødvendige for at nettbutikken vår skal fungere. Bruk av informasjonskapsler, egne eller tredjeparter, som ikke nødvendigvis er nødvendig for driften av nettstedet krever ditt uttrykkelige samtykke. Når du ankommer nettstedet vårt, innhenter vi ditt uttrykkelige samtykke til deponering av visse informasjonskapsler på terminalen din (f.eks. reklameinformasjonskapsler, informasjonskapsler for publikumsmåling, informasjonskapsler for sosiale nettverk), ved hjelp av et banner på hjemmesiden vår. Du kan uttrykke ditt samtykke eller motsette deg bruken av informasjonskapsler ved å stille inn tilkoblingsenheten på riktig måte. Hver nettleser er forskjellig i måten den håndterer informasjonskapselinnstillinger. Vennligst se brukerveiledningen til nettleseren din. Å nekte å akseptere informasjonskapsler kan begrense funksjonaliteten til nettstedet vårt. Lagring av bankdata For å forbedre handleopplevelsen din tilbyr vi deg muligheten til å lagre kredittkortopplysningene dine slik at du ikke trenger å angi dem ved hver ny bestilling. Det juridiske grunnlaget for å lagre bankopplysningene dine er ditt samtykke. Derfor vil dine kredittkortdata (kortnummer, utløpsdato, navn på kortinnehaveren) kun lagres dersom du har gitt ditt forhåndssamtykke. Vi vil aldri lagre det visuelle kryptogrammet på baksiden av kredittkortet ditt. Uansett kan du når som helst gi oss beskjed om at du ikke ønsker at bankopplysningene dine skal lagres ved å sende en melding via kontaktskjemaet. Dine bankdata vil da bli slettet fra våre databaser. Rett til innsigelse I den grad vi behandler personopplysninger som forklart ovenfor for å ivareta våre legitime interesser, som råder ved avveining av partenes respektive interesser, kan du protestere mot denne behandlingen med virkning for fremtiden. Hvis behandlingen utføres for direkte markedsføringsformål, kan du utøve denne retten når som helst som beskrevet ovenfor. Dersom behandlingen utføres for andre formål, har du kun rett til å protestere på grunnlag som følger av din spesielle situasjon. Etter å ha utøvd retten til å protestere, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine for disse formålene, med mindre vi kan rettferdiggjøre tvingende legitime grunner for slik behandling som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen er involvert i å hevde, utøve eller forsvare juridiske rettigheter. Dette gjelder ikke dersom behandlingen utføres for direkte markedsføringsformål. Vi vil da ikke lenger behandle dine personopplysninger for dette formålet.

Artikkel 15: Rettstvister

Disse betingelsene for nettsalg skal være underlagt belgisk lov. I tilfelle tvist skal domstolene ved selgers forretningskontor ha jurisdiksjon med mindre ufravikelige bestemmelser om offentlig orden oppnås.

Artikkel 14: Bevis

I forbindelse med deres forretningsforhold aksepterer partene herved elektroniske bevis (for eksempel: e-post, datasikkerhetskopier osv.).

Artikkel 16: Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen som er inkludert på denne nettsiden er IKKE en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning eller medisinsk behandling – heller ikke Lumined s.a. hevder at de gunstige effektene som genereres av produktene deres vil merkes i alle tilfeller – disse gunstige effektene avhenger av en rekke faktorer som ikke er under LUCIMEDs kontroll.