Všeobecné prodejní podmínky

Co potřebuješ vědět...

Všeobecné podmínky online prodeje

Článek 1: Preambule

Tyto prodejní podmínky uzavírá na jedné straně firma LUCIMED SA se sídlem rue de Genval 20, 1301 Bierges – Belgie, registrovaná u Banque Carrefour des Entreprises pod číslem 0873.183.112 dále jen „prodávající“ a na straně druhé jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která si přeje provést nákup prostřednictvím internetové stránky prodávajícího (www.myluminette.com), dále jen „kupující“.

Článek 2: Objekt

Tyto obchodní podmínky definují smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím a dále podmínky platné pro jakýkoli nákup uskutečněný prostřednictvím webové stránky prodávajícího, ať už je kupujícím profesionál nebo spotřebitel. Pořízení produktu prostřednictvím této webové stránky znamená bezvýhradný souhlas kupujícího s těmito podmínkami prodeje. Tyto prodejní podmínky mají přednost před jakýmikoli jinými všeobecnými nebo zvláštními podmínkami, které nejsou výslovně přijaty prodávajícím. Prodávající si tímto vyhrazuje právo tyto podmínky prodeje kdykoli upravit. V takovém případě platí podmínky platné v den objednávky kupujícím.

Článek 3: Charakteristika nabízeného zboží a služeb

Nabízené produkty a služby jsou ty, které jsou uvedeny v katalogu zveřejněném na webových stránkách prodávajícího. Ke každému produktu musí být připojen popis dodavatele. Fotografie v katalogu jsou co nejvěrnější, ale nemohou zaručit dokonalou podobnost s nabízeným produktem, zejména pokud jde o barvy. Tyto produkty a služby jsou nabízeny v rámci dostupných zásob. V případě, že i přes veškerou snahu prodávajícího jsou všechny položky nebo jejich část nedostupné, informuje o tom kupujícího co nejdříve e-mailem a nabídne mu možnost volby mezi čekáním nebo bezplatným zrušením své objednávky o nedostupnosti. články. Dostupné předměty budou doručeny přepravcem nebo vnitrostátní poštovní službou na adresu uvedenou kupujícím.

Článek 4: Ceny

Ceny produktů a služeb zobrazené na webových stránkách jsou uvedeny v eurech nebo v měně kupujícího, včetně všech daní (DPH a dalších příslušných daní), s výjimkou případů, kdy se kupující nachází mimo EU (v tomto případě nebude účtována žádná daň aplikovaný). Prodávající si tímto vyhrazuje právo své ceny kdykoliv upravit. Ceny platné pro objednávku však budou platné v okamžiku potvrzení objednávky. Uvedené ceny zahrnují náklady na zpracování objednávky a náklady na doručení.

Článek 5: Zeměpisné oblasti

Online prodej produktů a služeb uvedených na webových stránkách prodávajícího je vyhrazen kupujícím s bydlištěm v jedné ze zemí uvedených na stránce nákupu.

Článek 6: Objednávky

Kupující, který si chce koupit produkt nebo službu, musí:
- Vyplňte identifikační formulář se všemi požadovanými údaji (fakturační a dodací adresa);
- Vyplňte online objednávkový formulář a uveďte všechny reference na vybrané produkty nebo služby;
- Po zkontrolování potvrďte jeho objednávku;
- Proveďte platbu podle stanovených podmínek. Potvrzením objednávky se rozumí přijetí těchto podmínek prodeje a potvrzení a plné povědomí o nich a vzdání se nároku kupujícího na vlastní nákupní podmínky nebo jakékoli jiné podmínky.
Všechny poskytnuté údaje a registrované potvrzení jsou ekvivalentní dokladu o transakci. Potvrzení je ekvivalentem podpisu a přijetí provedených operací. Prodávající zašle potvrzení o zaslané objednávce emailem.

Článek 7: Právo na zrušení

ZÁKAZNÍK bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 30 dnů od sdělení svého rozhodnutí odstoupit od této smlouvy vrátí zboží na adresu:

Zpáteční nákup Luminette
Lucimed
20 Genvalstraat
B-1301 Bierges
Belgie

Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud KLIENT vrátí zboží před uplynutím třicetidenní lhůty. ZÁKAZNÍK bude muset uhradit přímé náklady na vrácení zboží.

VÝROBEK musí být vrácen v souladu s pokyny PRODÁVAJÍCÍHO a musí obsahovat zejména veškeré dodané příslušenství. KLIENT ponese odpovědnost pouze za znehodnocení zboží v důsledku manipulace jiným způsobem, než který je nezbytný ke zjištění povahy, vlastností a správné funkce PRODUKTU. Jinými slovy, KLIENT má možnost otestovat PRODUKT, ale jeho odpovědnost může být převzata, pokud provede jiné než nezbytné manipulace. VÝROBKY jsou baleny v souladu s platnými přepravními normami, aby byla zaručena maximální ochrana VÝROBKŮ při DODÁNÍ. KLIENTI musí při vracení PRODUKTŮ dodržovat stejné standardy. Z tohoto důvodu je ZÁKAZNÍK vyzván, aby PRODUKT, který mu nevyhovuje, vrátil v původním obalu a v dobrém stavu, vhodný pro jeho remarketing.

Článek 8: Platební podmínky

Platba probíhá kreditní kartou (Visa nebo Mastercard), debetní kartou, složenkou nebo Paypal. Objednaný předmět zůstává naším výhradním vlastnictvím až do úplného zaplacení objednávky kupujícím.

Článek 9: Dodávky

Dodávky se provádějí na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři, která musí být v dohodnuté zeměpisné oblasti. Zboží je dopravováno na riziko prodávajícího až do doručení zboží na dodací adresu uvedenou kupujícím. Od tohoto okamžiku přebírá veškerá rizika pouze kupující.

Článek 10: Záruka

S ohledem na spotřebitele prodávající tímto ručí za produkty, které prodává, a za služby, které poskytuje v souladu s belgickým zákonem ze dne 1. září 2004 o ochraně spotřebitele v případě prodeje spotřebního zboží (články 1649 bis až 1649 o.s. belgického občanského Kód). V případě neshody prodávaného a do 2 let od dodání zboží uznaný výrobek, musí spotřebitel co nejdříve informovat prodávajícího přesným způsobem doporučeným dopisem nebo emailem. Tato záruka se vztahuje pouze na vady shody existující v okamžiku dodání zboží. Záruka se nevztahuje na vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním, jako jsou ty způsobené vodou, oxidací, pádem nebo nárazem, nedbalostí a opotřebením. Stejně tak opravy provedené technikem neschváleným dodavatelem mají za následek zrušení záruky. Faktura nebo dodací list slouží jako záruční list a musí být uchován spotřebitelem, který musí předložit originály těchto dokumentů.

Článek 11: Odpovědnost

V procesu online prodeje je prodávající vázán pouze závazkem prostředků; nemůže nést odpovědnost za škody způsobené používáním internetu, jako je ztráta dat, hackování, viry, přerušení provozu nebo jiné nezamýšlené problémy. Kromě toho jsou údaje uvedené na stránce poskytovány v dobré víře. Odkazy na webové stránky výrobců a/nebo partnerů slouží pouze pro informaci. Prodávající nemůže nést odpovědnost za informace z těchto stránek.

Článek 12: Duševní vlastnictví

Všechny prvky webových stránek prodávajícího jsou a zůstanou jeho výhradním duševním vlastnictvím. Nikdo nesmí reprodukovat, používat, přenášet nebo používat k jakémukoli účelu, a to ani částečně, jakékoli prvky této stránky, ať už se jedná o software, vizuální nebo zvukový materiál. Jakýkoli jednoduchý odkaz nebo hypertextový odkaz je přísně zakázán bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího.

Článek 13: Osobní údaje

Zásady ochrany osobních údajů Při návštěvě našich webových stránek můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů. Děkujeme vám za důvěru a rádi bychom vás zde informovali o použití vašich údajů a vašich právech. Správce údajů Osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů je Eric Delloye, jehož kontaktní údaje naleznete v právním upozornění. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je Justine Wasterlain. Účely shromažďování a zpracování údajů Shromažďujeme údaje, které nám poskytnete, když zadáte objednávku nebo když nás kontaktujete. Povinná pole jsou označena jako taková. Osobní údaje shromážděné na našich stránkách se používají ke zpracování objednávek a správě obchodních vztahů (dodávky, faktury, poprodejní servis). Příjemci osobních údajů a přenos dat Příjemci vašich osobních údajů shromážděných na našich stránkách jsme především my sami za účelem zpracování vašich objednávek a řízení vztahů se zákazníky. Abychom umožnili plnění smlouvy mezi námi, předáváme údaje našim poskytovatelům platebních prostředků nebo zabezpečení plateb, našim poskytovatelům doručování, našim obchodním partnerům. Předávání osobních údajů těmto poskytovatelům služeb probíhá pouze v rámci nezbytného plnění smlouvy. - Bpost: dopravce se sídlem v Bruselu (Belgie) - GLS: dopravce se sídlem v Amsterdamu (Nizozemí). - Fedex: dopravce pro objednávky mimo EU, se sídlem v Memphisu (USA). - Brain-e-Log: logistická společnost se sídlem v Braine-le-Chateau (Belgie). Integrace Trusted Shops Trustbadge Trusted Shops Trustbadge je vložen na tuto stránku, aby zobrazoval naši značku Trusted Shops a všechny shromážděné recenze nebo aby mohl kupujícím nabízet produkty Trusted Shops po objednávce. Tyto operace slouží k ochraně našich nadřazených oprávněných zájmů na optimálním marketingu našich produktů v rámci vyvažování různých zájmů. Trustbadge a související služby nabízí Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem. Když navštívíte Trustbadge, webový server automaticky uloží soubor protokolu, který zobrazuje například název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas návštěvy, množství přenesených dat a poskytovatele internetových služeb, který zadal požadavek (přístupové údaje). Tyto přístupové údaje se nevyhodnocují a jsou automaticky vymazány nejpozději osm dní po ukončení Vaší návštěvy. Ostatní osobní údaje jsou předávány Trusted Shops pouze v případě, že jste se rozhodli používat produkty Trusted Shops po zadání objednávky nebo pokud jste se již pro takové použití zaregistrovali. V tomto případě platí smluvní ujednání mezi vámi a Trusted Shops. Integrace Trusted Shops Trustbadge Trusted Shops Trustbadge je vložen na tuto stránku, aby zobrazoval naši značku důvěry Trusted Shops a aby znovu nabídl kupujícím produkty Trusted Shops po objednávce. Tyto operace slouží k ochraně našich prvořadých oprávněných zájmů na optimálním marketingu našich produktů v kontextu vyvažování různých zájmů. Trustbadge a související služby nabízí Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem. Když navštívíte Trustbadge, webový server automaticky uloží soubor protokolu, který zobrazuje například název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas návštěvy, množství přenesených dat a poskytovatele internetových služeb, který zadal požadavek (přístupové údaje). Tyto přístupové údaje se nevyhodnocují a jsou automaticky vymazány nejpozději osm dní po ukončení Vaší návštěvy. Ostatní osobní údaje jsou předávány Trusted Shops pouze v případě, že jste se rozhodli používat produkty Trusted Shops po zadání objednávky nebo pokud jste se již pro takové použití zaregistrovali. V tomto případě platí smluvní ujednání mezi vámi a Trusted Shops. Integrace důvěryhodného odznaku Trusted ShopsNa této stránce je vložen odznak Trusted Shops, aby se zobrazily všechny shromážděné recenze. Tyto operace slouží k ochraně našich prvořadých oprávněných zájmů na optimálním marketingu našich produktů v kontextu vyvažování různých zájmů. Trustbadge a související služby nabízí Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem. Když navštívíte Trustbadge, webový server automaticky uloží soubor protokolu, který zobrazuje například název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas návštěvy, množství přenesených dat a poskytovatele internetových služeb, který zadal požadavek (přístupové údaje). Tyto přístupové údaje se nevyhodnocují a jsou automaticky vymazány nejpozději osm dní po ukončení Vaší návštěvy. Ostatní osobní údaje jsou předávány Trusted Shops pouze v případě, že jste se rozhodli používat produkty Trusted Shops po zadání objednávky nebo pokud jste se již pro takové použití zaregistrovali. V tomto případě platí smluvní ujednání mezi vámi a Trusted Shops. Ochrana kupujících důvěryhodných obchodů: Pokud se rozhodnete přihlásit k ochraně kupujících, vaše osobní údaje budou předány důvěryhodným obchodům. Další podrobnosti naleznete v zásadách ochrany dat Trusted Shops. Vaše práva Máte právo bezplatně získat informace o svých osobních údajích uložených u nás a v případě potřeby požadovat opravu, omezení zpracování, přenositelnost údajů nebo výmaz. Jako subjekt zpracování osobních údajů máte následující práva: Podle článku 15 GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Podle článku 16 GDPR máte právo na co nejrychlejší opravu osobních údajů, které jsou nepřesné. Máte právo požadovat doplnění těchto údajů. Podle čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, pokud zpracování není nezbytné pro - výkon práva na svobodu projevu a informací - splnění právní povinnosti - důvod veřejného zájmu - zřízení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Podle článku 18 GDPR máte právo na omezení zpracování v případech, kdy: - zpochybníte přesnost údajů - zpracování údajů je protiprávní, ale vznesete námitku proti jeho výmazu - Vaše údaje již nepotřebujeme, ale je stále nezbytný pro vznik, výkon nebo obranu vašich zákonných práv. Podle článku 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování údajů. Podle článku 20 GDPR máte právo obdržet své údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost údajů), podle článku 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu autorita. Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, máte-li jakékoli dotazy, žádosti o opravu, zablokování nebo vymazání údajů, jakož i jakékoli odvolání daných smluv nebo námitky proti konkrétnímu použití údajů , kontaktujte prosím následující osobu (uveďte prosím jméno a kontaktní údaje). Soubory cookie Náš web používá soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory uložené na vašem pevném disku. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů na optimalizované prezentaci naší nabídky, které převažují při zvažování příslušných zájmů stran. Soubory cookie používané na našich webových stránkách nám umožňují nabízet vám následující služby: personalizaci obchodních nabídek, které vám navrhneme podle vaší historie navigace. Většina souborů cookie má umožnit nebo usnadnit vaši navigaci a jsou nezbytné pro fungování našeho internetového obchodu. Používání cookies vlastních nebo třetích stran, které není nezbytně nutné pro provoz stránek, vyžaduje váš výslovný souhlas. Když se dostanete na naše stránky, shromažďujeme váš výslovný souhlas s ukládáním určitých souborů cookie na váš terminál (např. reklamní soubory cookie, soubory cookie měření návštěvnosti, soubory cookie sociálních sítí) prostřednictvím banneru na naší domovské stránce. Svůj souhlas nebo nesouhlas s používáním souborů cookie můžete vyjádřit vhodným nastavením svého připojovacího zařízení. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým zpracovává nastavení souborů cookie. Podívejte se prosím do uživatelské příručky vašeho prohlížeče. Odmítnutí přijímat soubory cookie může omezit funkčnost našich webových stránek. Uložení bankovních údajů Pro zlepšení vašeho nákupního zážitku vám nabízíme možnost uložit si údaje o vaší kreditní kartě, abyste je nemuseli zadávat při každé nové objednávce. Právním základem pro uložení vašich bankovních údajů je váš souhlas. Proto budou údaje o vaší kreditní kartě (číslo karty, datum vypršení platnosti, jméno držitele karty) uloženy pouze v případě, že jste k tomu dali předchozí souhlas. Nikdy nebudeme uchovávat vizuální kryptogram na zadní straně vaší kreditní karty. V každém případě nám můžete kdykoli sdělit, že si nepřejete, aby byly vaše bankovní údaje ukládány, zasláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře. Vaše bankovní údaje budou poté vymazány z našich databází. Právo vznést námitku Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je vysvětleno výše, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují při vyvažování příslušných zájmů stran, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku s účinností do budoucna. Pokud je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu, můžete toto právo uplatnit kdykoli, jak je popsáno výše. Pokud je zpracování prováděno pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace. Po uplatnění vašeho práva vznést námitku již nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat, pokud nebudeme moci odůvodnit závažné oprávněné důvody pro takové zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud se zpracování týká tvrzení, výkonu nebo obhajoby legální práva. To neplatí, pokud je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu. Poté již nebudeme pro tento účel zpracovávat vaše osobní údaje.

Článek 15: Soudní spory

Tyto podmínky online prodeje podléhají belgickému právu. V případě sporu jsou příslušné soudy v sídle prodávajícího, pokud nedojde k závazným ustanovením veřejného pořádku.

Článek 14: Důkaz

V rámci svého obchodního vztahu strany tímto akceptují elektronické důkazy (např.: e-mail, počítačové zálohy atd.).

Článek 16: Odmítnutí odpovědnosti

Informace obsažené na této webové stránce NENÍ náhražkou odborné lékařské pomoci nebo lékařského ošetření – ani společnost Lumined s.a. tvrdí, že blahodárné účinky generované jejími produkty se projeví v každém případě – tyto příznivé účinky závisí na řadě faktorů, které společnost LUCIMED nemůže ovlivnit.