Privacybeleid

Wat je moet weten...

Privacybeleid

Artikel 1 : Persoonsgegevens

Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens Bij uw bezoek aan onze website kan u gevraagd worden om persoonsgegevens te verstrekken. Wij danken u voor uw vertrouwen en willen u hier informeren over het gebruik van uw gegevens en uw rechten. De verwerkingsverantwoordelijke De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is Eric Delloye, wiens contactgegevens te vinden zijn in de juridische kennisgeving. Onze functionaris voor gegevensbescherming is Justine Wasterlain. Doeleinden van gegevensverzameling en -verwerking Wij verzamelen de gegevens die u verstrekt wanneer u een bestelling plaatst of wanneer u contact met ons opneemt. Verplichte velden zijn als zodanig aangegeven. De persoonlijke gegevens die op onze site worden verzameld, worden gebruikt om bestellingen te verwerken en de commerciële relatie te beheren (leveringen, facturen, dienst na verkoop). Ontvangers van persoonlijke gegevens en gegevensoverdracht De ontvangers van uw persoonlijke gegevens die op onze site worden verzameld, zijn in de eerste plaats wijzelf voor de verwerking van uw bestellingen en het beheer van klantenrelaties. Om de uitvoering van het contract tussen ons mogelijk te maken, geven we de gegevens door aan onze leveranciers van betaalmiddelen of betalingsbeveiliging, onze bezorgers, onze zakenpartners. De overdracht van persoonsgegevens aan deze dienstverleners vindt alleen plaats in het kader van de noodzakelijke uitvoering van het contract. - Bpost: vervoerder met hoofdkantoor in Brussel (België) - GLS: vervoerder gevestigd in Amsterdam (Nederland). - Fedex: vervoerder voor bestellingen buiten de EU, met hoofdkantoor in Memphis (USA). - Brain-e-Log: logistiek bedrijf met hoofdzetel in Braine-le-Chateau (België). Integratie van de Trusted Shops Trustbadge De Trusted Shops Trustbadge wordt op deze pagina ingevoegd om ons merk Trusted Shops en alle verzamelde beoordelingen weer te geven of om kopers Trusted Shops-producten aan te bieden na een bestelling. Deze operaties dienen ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij de optimale marketing van onze producten in het kader van een afweging van verschillende belangen. De Trustbadge en de bijbehorende diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. Wanneer u de Trustbadge bezoekt, slaat de webserver automatisch een logbestand op waarin bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de internetprovider die het verzoek heeft gedaan (toegangsgegevens). Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en uiterlijk acht dagen na het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u ervoor heeft gekozen om Trusted Shops-producten te gebruiken na het plaatsen van een bestelling of als u zich al voor een dergelijk gebruik hebt geregistreerd. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge De Trusted Shops Trustbadge wordt op deze pagina ingevoegd om ons Trusted Shops keurmerk weer te geven en nogmaals om kopers Trusted Shops producten aan te bieden na een bestelling. Deze operaties dienen ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij het optimaal vermarkten van onze producten in het kader van het afwegen van verschillende belangen. De Trustbadge en de bijbehorende diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. Wanneer u de Trustbadge bezoekt, slaat de webserver automatisch een logbestand op waarin bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de internetprovider die het verzoek heeft gedaan (toegangsgegevens). Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en uiterlijk acht dagen na het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u ervoor heeft gekozen om Trusted Shops-producten te gebruiken na het plaatsen van een bestelling of als u zich al voor een dergelijk gebruik hebt geregistreerd. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.Integratie van de Trusted Shops TrustbadgeDe Trusted Shops Trustbadge is op deze pagina ingevoegd om alle verzamelde beoordelingen weer te geven. Deze operaties dienen ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij de optimale marketing van onze producten in het kader van een afweging van verschillende belangen. De Trustbadge en de bijbehorende diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. Wanneer u de Trustbadge bezoekt, slaat de webserver automatisch een logbestand op waarin bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de internetprovider die het verzoek heeft gedaan (toegangsgegevens). Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en uiterlijk acht dagen na het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u ervoor heeft gekozen om Trusted Shops-producten te gebruiken na het plaatsen van een bestelling of als u zich al voor een dergelijk gebruik hebt geregistreerd. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing. Trusted Shops Kopersbescherming: Als u kiest voor een abonnement op de kopersbescherming, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan Trusted Shops. Meer details vindt u in het privacybeleid van Trusted Shops. Uw rechten U hebt het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen en om indien nodig correctie, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid of verwijdering te vragen. Als betrokkene van de verwerking van persoonsgegevens heeft u de volgende rechten: Op grond van artikel 15 van de AVG heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens. Op grond van artikel 16 van de AVG heeft u het recht om onjuiste persoonsgegevens zo snel mogelijk te corrigeren. U hebt het recht om te verzoeken dat dergelijke gegevens worden ingevuld. Op grond van artikel 17 van de AVG heeft u het recht om persoonsgegevens te wissen voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor - de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie - het nakomen van een wettelijke verplichting - een reden van algemeen belang - de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Op grond van artikel 18 van de AVG heeft u recht op beperking van de verwerking in gevallen waarin: - u de juistheid van de gegevens betwist - de verwerking van de gegevens onwettig is maar u bezwaar maakt tegen verwijdering - wij uw gegevens niet langer nodig hebben maar het is nog steeds noodzakelijk voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van uw wettelijke rechten. Op grond van artikel 21 van de AVG heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens. Op grond van artikel 20 van de AVG heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen (recht op gegevensoverdraagbaarheid), op grond van artikel 77 van de AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit autoriteit. Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, als u vragen heeft, verzoeken om correctie, blokkering of verwijdering van gegevens, evenals elke intrekking van gegeven overeenkomsten of bezwaar tegen een bepaald gebruik van de gegevens , neem dan contact op met de volgende persoon (gelieve naam en contactgegevens op te geven). Cookies Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in een optimale presentatie van ons aanbod, die prevaleren bij het afwegen van de respectieve belangen van de partijen. De cookies die op onze website worden gebruikt, stellen ons in staat u de volgende diensten aan te bieden: personalisatie van de commerciële aanbiedingen die we u zullen voorstellen op basis van uw navigatiegeschiedenis. De meeste cookies zijn bedoeld om uw navigatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken en zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze online winkel. Het gebruik van cookies, eigen cookies of cookies van derden, die niet noodzakelijk noodzakelijk zijn voor de werking van de site, vereist uw uitdrukkelijke toestemming. Wanneer u op onze site aankomt, vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming voor het plaatsen van bepaalde cookies op uw terminal (bijv. advertentiecookies, cookies voor publieksmeting, sociale netwerkcookies), door middel van een banner op onze homepage. U kunt uw toestemming geven of bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door uw verbindingsapparaat correct in te stellen. Elke browser verschilt in de manier waarop deze omgaat met cookie-instellingen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw browser. Het weigeren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken. Opslag van bankgegevens Om uw winkelervaring te verbeteren, bieden wij u de mogelijkheid om uw creditcardgegevens op te slaan, zodat u deze niet bij elke nieuwe bestelling hoeft in te voeren. De wettelijke basis voor het opslaan van uw bankgegevens is uw toestemming. Daarom worden uw creditcardgegevens (kaartnummer, vervaldatum, naam van de kaarthouder) alleen opgeslagen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. We zullen het visuele cryptogram nooit op de achterkant van uw creditcard bewaren. U kunt ons in ieder geval op elk moment laten weten dat u niet wilt dat uw bankgegevens worden bewaard door een bericht te sturen via het contactformulier. Uw bankgegevens worden dan uit onze databases verwijderd. Recht van bezwaar Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, die prevaleren bij de afweging van de respectievelijke belangen van partijen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met ingang van de toekomst. Als de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketingdoeleinden, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden wordt uitgevoerd, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken op gronden die voortkomen uit uw specifieke situatie. Na uitoefening van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor een dergelijke verwerking kunnen rechtvaardigen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking betrekking heeft op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen wettelijke rechten. Dit geldt niet als de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketingdoeleinden. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet meer voor dit doel verwerken.