Lysterapi

Light therapy and vitamin D

Light therapy is often incorrectly likened to the secretion of vitamin D. 

Indeed, vitamin D is synthesized by cells in the skin when these are in contact with UVB and UVA which are naturally found in sunlight. A light therapy lamp, if it is certified, emits a light whose spectrum is completely devoid of ultra-violet. 

That is why the skin does not emit vitamin D during a light therapy session.

On the other hand, the exposure of your eyes to a light therapy lamp has beneficial effects on the regulation of your natural rhythms and your energy level.

luminette_image

Luminette reproduserer de gunstige effektene av solen og stimulerer spesifikke reseptorer, plassert i øynene, som aktiverer den energigivende responsen som lyset har på kroppen. Det vil hjelpe deg å kjempe mot nedgang i energien, slik at du føler deg mer i form og det vil ha en regulerende effekt på søvnmønsteret ditt.

Hva våre kunder sier om Luminette