Onze website maakt gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren.
Door onze site te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies

Licht therapie

Lichttherapie: principes en gezondheidsvoordelen


Hoofdlijnen en voordelen

Licht therapie, ook wel fototherapie of luxtherapie genoemd, betekent letterlijk behandeling door middel van licht. We onderscheiden twee soorten lichttherapie: die welke door de huid (door middel van ultraviolette of infrarode stralen) en wat door de ogen gaat. Het is dit laatste dat ons interesseert.

Lichttherapie maakt gebruik van de therapeutische eigenschappen van licht (zie het hoofdstuk over de rol van licht) en vindt zijn weg wanneer het niet mogelijk is om toegang te krijgen tot natuurlijk licht, of dit nu komt door een schema of omdat de persoon in een gebied woont waar licht in de winter zeldzaam is. . Kunstlicht biedt een lichtspectrum dat dicht bij dat van zonlicht ligt, maar is om veiligheidsredenen volledig verstoken van ultraviolette en infrarode stralen.

Concreet bestaat lichttherapie uit het blootstellen van de ogen aan een lichtbron met een specifiek spectrum en intensiteit gedurende een bepaalde tijdsduur. Deze lichtbron is doorgaans een lichttherapielamp. Dit kunnen alle maten zijn (van een wandpaneel tot een simpele led) en alle vormen (van een statische lamp tot een bril).

L’efficacité d’une séance de luminothérapie dépend principalement de trois paramètres:

  1. Moment d’exposition: pour tirer pleinement profit des bienfaits de la luminothérapie, il est recommandé de faire sa séance au réveil, c’est-à-dire le matin pour une personne qui travaille la journée. Une séance de luminothérapie en journée aura un effet boostant comparable à celui d’un café. Une séance le soir sera recommandée pour les personnes travaillant la nuit.  
  2. Spectre lumineux: il est prouvé depuis longtemps que les photorécepteurs sont particulièrement sensibles à la partie bleue du spectre. Une lampe de luminothérapie dont le spectre a été enrichi en bleu nécessitera une intensité plus faible pour la même efficacité.  
  3. Intensité lumineuse: l’intensité lumineuse, généralement exprimée en lux et mesurée à une distance donnée, est un paramètre très important à considérer lors de l’achat d’un appareil de luminothérapie. Plus la source lumineuse sera puissante, plus courte sera la séance pour la même efficacité. Exemple d’une lampe posée à 30 cm: 500 lux = 2 h; 10.000 lux = 0,5 h.

Découvrez les principes et bienfaits de la luminothérapie,

avec Roland Pec Somnologue et chronothérapeute

luminette_image

De Luminette reproduceert de gunstige effecten van de zon en stimuleert specifieke receptoren in de ogen, die de stimulerende reactie activeren die licht op het lichaam heeft. Het zal je helpen energieverlies tegen te gaan, waardoor je je fitter voelt en het heeft een regulerend effect op je slaappatroon.

Wat onze klanten zeggen over Luminette